Migreny

Migrena stanowi jedną z najbardziej zagadkowych dolegliwości a pomimo dokładnie przestudiowanego problemu medycyna nadal rozkłada ręce gdyż nieznane są dokładne przyczyny jej występowania ani skuteczne metody zwalczania objawów. Migrena objawia się jako uporczywy ból głowy o charakterze jednostronnym i pulsującym a często towarzyszącą dolegliwością jest uczucie nudności. Według danych statystycznych blisko jedna czwarta kobiet narzeka na uciążliwe bóle głowy towarzyszące niemal każdego, wśród mężczyzn migrena atakuje dużo rzadziej, niespełna dziesięć procent skarży się na taki problem. Jeżeli choroba nie zostanie odpowiednio rozpoznana i nie zastosuje się właściwych środków leczenia mogą wystąpić spore problemy z aktywnością podczas codziennego życia. Napady migreny rozdziela się na trzy typy. Pierwszym jest lekka dolegliwość, która mimo, że utrudnia właściwe funkcjonowanie organizmu, chory jest w stanie wykonywać czynności zawodowe. Gdy mamy do czynienia z średnio ciężkim napadem, jakakolwiek aktywność zawodowa jest niemożliwa, natomiast w trzecim stadium objawy są tak silne, że migrena staje na przeszkodzie w normalnym funkcjonowaniu, wymuszając pozostanie osoby cierpiącej w łóżku.